Tänaseks päevakaardiks tuli mõõkade kuus.

Jupiter Veevalajas

Kuus mõõka on moodustanud stabiilsete kolmnurkade paari, energia liigub neis ühe suunas. Kaart räägib , et möödunud katsumustest ja sisemisest võitlusest, mida on saatnud edu. Mingid raskused on edukalt ületatud ja läbiehtud.  Et muuta maailma, tuleb muuta iseennast. On tekkinud tunnetus, teadmine ja märgid sellest, et on oldud edukas. Päevakaart räägib lühikesest puhkusepausist.  Aga tuleb endale meeldetuletada, et mõõgad sümboliseerivad jõudusid, mis toimivad peamiselt mentaalses plaanis. Ja et jõud ja suund ( mõõkade otsad näitavad energia liikumise suunda) on selle masti  kaks võtmesõna.  Lisaks on mõõgad kaheteralised, sest kogu eluvõitlus toimib nii sisemises kui välimises maailmas. Läbi mõõkade masti õpitakse siis mõttetasandil olevate jõudude toimet ja kasutamist.  Kõik number kuus kaardid sümboliseerivad ülemise ja alumise, vaimse ja materiaalse alge vahelist harmooniat.  Kuuenda kaardiga lõpeb elemendi alges – Ässas olev esialgne arenemine sisemiste jõudude abil. 6 kaart räägib, et sisemised võimalused on  lõppenud ja et edasiminekuks on vaja koostööd väliste jõududega, mis võivad vajalikku energiat anda. 6 enda kaardiga lõpeb faas, mis on pühendatud individuaalsele, iseseisvale arengule. Edasine areng toimub koos välisilmaga. Täna öösi sisenes Marss Kaaludesse. Kaaludes liigub ta Skorpioni 15.septembril. Siin eesolev Saturn on meie tasakaalu vajadust juba teadvustamas. 7. augustil saab ka märgi valitseja Veenus Kaaludesse. Nii et lähiajal on igaühel käsil Satruni ja Marsi läbi tasakaalu otsingud. Võimalik , et need algavad suurest ärritusest, vihast ja depressiivsest seisundist, kuna puudub see, mida tahetakse,soovitakse ja vajatakse. Kuidas leida tasakaal nähtava ja nähtamatu vahel, maise ja vaimse vahel ja kas see on üldse võimalik.  Päevakaardi vihjeks on, et see on võimalik ja on isegi võimalik , et jõud liiguvad inimeses nii üleval kui all ühes suunas. Kuid mis suund see on, selle peab jällegi igaüks iseendajaoks ise väljauurima. Enamasti üritakse taskaalu ja harmooniatunnet saavutada sellega, et üritakse muuta väliseid objekte. Tuua justkui sündmustesse harmooniat ja tõsta asju ringi selliselt, et oleks endale hea  vaadata. Kuid kõrgemast seisukohast on iga sündmus juba harmooniline, kuid kahjuks pole selle hoomamine pikka aega üldse võimalik ja ka igal sündmusel on oma pikk arengulugu ja see on pikka aega sisemine ja ta järgib harmoonias olevat loogikat. Iga sündmus on enne algust astraalses maailmas juba toimunud ja sündmuse käik lihtsalt näitab milliseid jõud sisemused külgetõmbejõudu omasid.  Samas tasakaaluvajadus iseenda sees ikkagi paneb inimesi väga aktiivselt liigutama maailmades, mis on nende teadvusele ja tajule kättesaadavad. Ja kõike seda kannnustab vajadus tasakaalu järele.  Marssi saabumine Kaaludesse toob välja justkui ebaõiguluse ja vajaduse seda kiiresti, jõuliselt ja nähtavalt väljendada. Nii et tulemuseks võib olla hoopis suurem tasakaalust väljaminek läbi Marsi teguse toimetamise hoopis vihane ja agresiivne keskkond. Nii et võiks siin küsida endalt, kus on minu tasakaal, seda et tasakaalu ei ole, seda jah näeb, aga mida ma saaksin selle tasakaalu nimel ärateha. Saturni läbi tekkiv väga selge pilt võib inimese viia depressiivsesse , põdevasse seisundisse, et oioioi mis kõik olemas on. Ometigi kannab Saturn alati kaasas ka väge teha põhimõtteliisi muutusi iseenda loomuses. Kui mingid iseloomujooned oma väljendustega viivad elu depresiivsesse ja agressiivsesse seisundisse,  ehk ma teeb siis muutuse. Kuna Kaalud on õhumärk, millega tähistakse mentaalset maailma, siis rõhuasetus muutustel ja tasakaalu saavutamisel peaks olema mõtlemisele.  Hetkel on võimas aeg, kus on võimalik nii selgelt näha, milline on igaühe tasakaal mõtlemises, millised mõttejadad seal on ja kui agressiivsed on mõtted. Ja suureks ja väga jõuliseks abiks on Jääras paiknev Jupiteri ja Uraani ühendus mis võib inimesele tuua nii Uue Õpetuse kui ka Õpetaja ja võimalik et see Õpetaja räägib otse südames ja ei omagi välist kuju. Ning võimas abistaja Pluuto, kes aitab seda tasakaalu leidmise protsessi transformeerida nii, et sobimatud vormid lihtsalt kaovad ja nende asemele on võimalik ehitada juba sobiv vorm.  Võimalik et tekib ka küsimus, kuhu ma üldse kulgemas olen. Kas ehk teatud sihid on täidetud ja vajan uusi ? Kaaludes seisame justkui “kohtu ees” on võimalust end Kaaluda ja näha, mis toimub hingetasandil. Kuid nii kaaluja kui kohtunik kui kohtualune, on iseendajaoks igaüks ise. Sest ainust mõõt ja kaal, mis vaimses maailmas toimub , on võrdluses iseendaga.  Kaalud on märk , kus on võimalik pööre, kus teadvuse jaoks maailm, kus tuleb kõige säilitamiseks ja hoidmiseks pidevalt juurde ja juurde luua ja kus ainult seosed ja pidev tähelepanu hoiab kõik elus, enam ei huvita ja on hingejaoks tühi ja mõtetu. Ja võib avastada , et on olemas maailma, kus kõik saab väe ja elu vabadusest.  Kaalud on märk, kus vaimseid ja maised püüdlused saavad tasakaalu viidud ja on võimalik edasine valik. Läbi Kaalude on võimalik ka polaarsuste ja vastandite ühtsuse leidmine ehk siis sellise teadvusetasandi omandamine, kus vastandid moodustavad terviku, nad on vajalikud kui mitte enam vastandlikud. Märk puudutab ka inimsuhete valdkonda ,kus on oma pingete maandamisest teise abil või kasvada välja koostöö vaimse vabaduse nimel.  Ajastute vahetusega Kalade lõppemise ja Veevalaja saabumisega on Kaaludel täita oluline roll. Ta on nagu Värav, Portaal, mis tuleb läbi. Ja hetkel on meil suurepärane võimalus läbi Marsi ja Saturni ühenduse ja seoste läbi, mis sellel ühendusel on, selle värava võti leida ja kui võti olemas, siis seda ka kasutada.  Pööripäevamärkid moodustavad kardinaalse risti, mis tähistab Teed pühitsusele. Jääras toimub Loomine, Vähis ilmnemine, Kaaludes Eluseaduste teadvustamine ja Kaljukitses pühitsemine. Oleme hetkel Suure Plaani olukorras, kuhu on haaratud aktiivselt nii Loomine, Seadus kui Pühitsemine. ja toimub see korraga kõigile aistivatele olenditele Maal. Ja igaüks võtab sellest osa läbi oma mõõdu ja kaalu ja tasakaalupunkti.

Tänaseks abistavaks väeks ruunide näol tuli Dagaz

Muundav Valgus

Raamat “Ruunid, mis need on?” räägib sellest ruunist järgmist : ” Dagaz on ärkamise ruun. See on koidiku jõud, mis kuulutab uue päeva algust. D-ruun sümbolliseerib niisugust uut algust, mis toetub mineviku saavutustele. See sisaldab võidu energiat, ekstaatilist kirgastumist, raske  ja kauakestnud töö eduka lõpetamise rõõmu. Mõned nimetavad seda kosmiliseks teadvuseks. D-ruun on suutlikkus näha Tegelikkust läbi Vaimu silmade!… D-ruun on kõiksuse tõelise loomuse tundasaamise jõud, kus valgus ja pimedus, materiaalne ja vaimne, naiselik ja mehelik võetakse vastu kui ühe terviku üksteist täiendavat aspekti.mise ruun.

Dagaz on enesemuutmise ruun. See no äratav sümbol, teostumise energia, töö eest kauaoodatud tasu saamise moment.

Nii et ka Päevaruun vihjab millelegi uuele ja tasakaalule erinevate polaarsuste vahel.

Kui vaadata inimese ehitust, siis esindab Saturn manast(mõistust) ja Marss kamaloomust ja füüsilises kehas esindavad nad kõrvu. Vasaku ja Parema kõrva õpetus saavad läbi Marsi ja Saturni ühenduse kokku ja tervikuks muutuvad nad keskel. Mõlemit on vaja et moodustuks tervik. Et Valgus igaühes saaks ka iseendale nähtavaks.

Advertisements